18 December 2010

Harapan Seorang Kekasih Kepada Kekasihnya

1. Cinta kasih yang kukuh untuk masa yang panjang, sampai ia mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang fana ini…

2. Cinta kasih yang dapat menjamin untuk menjauhkan dia dari kesepian yang sangat ditakutinya…

3. Cinta kasih yang dapat menjamin kepuasan nafsu yang memuaskan dan dapat diperolehinya setiap waktu apabila ia memerlukannya…

3. Cinta kasih untuk membangun rumah tangga sendiri…

4. Cinta kasih yang dapat melanjutkan keturunannya…

“Dan di antara kebesaran Allah ialah Ia menciptakan ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mahu berfikir.” (Surah Ar-Rum:21)

16 December 2010

Surah An-Nisaa' : Ayat 8

Maksud firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatau kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An Nisaa':8)