20 January 2011

Surah Al An'aam | Ayat 70

Maksud firman Allah: "Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu olrh kehidupan dunia, peringatkanlah (mereka) dengan Al Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan kedalam neraka, kerana perbuatannya sendiri.

Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, nescaya tidak akan diterima itu daripadanya.

Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan kedalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka yang dahulu."

No comments: