11 July 2010

Al-Baqarah : 249

Maksud firman Allah: Maka tatkala Thalut keluar membawa tenteranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa diantara kamu yang meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku."

Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang diantara mereka. Maka Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya."

Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar." (Al Baqarah: 249)

No comments: